เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.. 2561อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนน คสล.ซอยเดโชชัย หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือนมิถุนายน 2562)อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด CS หมู่ 8 (สายจากสี่แยกนานายสมเจตฯ ) อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงถนนลาด่ยางชนิด CS หมู่ 7 (จากบ้านายอนุทิน ฯ ) อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
เปิดเผยราคากลางลาดยางชนิด AS หมู่ 2 (จากทางเข้าบ้านปรือกระเทียมฯ ) อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
เปิดเผยราคากลางถนนลาดยาง ชนิด AS หมู่ 8 (จากหน้าวัดไปบ้านายวินฯ ) อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบัวทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นโพธิ์(ต่อเนื่อง) พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมั่งมี พร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยป่าไผ่ถึงทุ่งโสกา หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเปี่ยมทับพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลวัดจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตทางออก สำนักงาน อบต.ท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านบัวสีเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลวัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 1.00MB