เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รองนายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่เสียหายจากพายูอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2562อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
อบต.วัดจันทร์ จัดงานประ้พณีวันสงกรานต์ 2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
บริการทำหมันและฉีดวัคซีน สนัขและแมวอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/2562อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดราชมณฑปอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก"อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.วัดจันทร์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันจักรีอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
"หนึ่งพื้นที่เล็กๆ ที่เปี่ยมไปด้วยความสุข"อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ภาพบรรยากาศ ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
อบต.วัดจันทร์ จัดเตรียมสถานที่พระราชวังจันทน์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เตรียมความพร้อมสถานที่บริเวณสระสองห้องอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประชุมประจำเดือนอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลงนามความร่วมมือโครงการ Fix it Centerอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
กิจกรรมพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อม [ FIX IT CENTER ]อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
QR-CODE เพื่อเข้าเยี่ยมชม facebook งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 1.00MB