เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

แชร์

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสุรีรักษ์ ธนูศร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้
โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี สามารถวางแผนเพื่อบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นการอบรมเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมาภิบาล ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ส่วนกิจกรรมที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB