เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล

แชร์

วันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี สามารถวางแผนเพื่อบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาองค์กรและชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยสถานที่แรกได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พร้อมรับฟังและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี และนวัตกรรมการบริหารจัดการประปาผิวดิน
สถานที่ที่สอง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมรับฟังและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี และคณะศึกษาดูงานทั้งหมด ได้ร่วมกันช่วยเก็บขยะมูลฝอย ขวดพลาสติก ก้นบุหรี่ และเศษอาหารต่างๆบริเวณหาดชะอำใต้ ในกิจกรรมลดมลพิษจากขยะ
และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี พร้อมรับฟังและศึกษาดูงานด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB