เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 2562

แชร์

มื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด หลักสูตร "เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" โดยมีนางสุรัรักษ์ ธนูศร หัวหน้างฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจาก เยาวชน คืออนาคตของชาติ เพราะปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่แพร่หลาย ส่งผลให้เยาวชนหลงผิด ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลและยังนำมาซึ่งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และอาชญากรรมต่างๆในสังคม เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือสร้างความสุขร่วมกัน
โดยมีวิทยากรจากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก และวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มาให้ความรู้เกี๋ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และการรู้จักหลีกเลี่ยง ปฏิเสธ ไม่ค้า ไม่เสพ รู้จักโทษที่จะได้รับเมื่อกระทำผิด ซึ่งเยาวชนได้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
ส่วนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้นำเยาวชต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด เดินทางไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรม ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีครูฝึก และผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดที่มีความประพฤติดี มาให้ความรู้ เล่าประสบการณ์ถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานความรู้เรื่องยาเสพติดทั้งหมด 4 ฐาน ซึ่งสร้างความประทับใจ ความสนุกสนาน และความสุขกับเยาวชนต้นกล้าง ต้านภัยยาเสพติด ของตำบลวัดจันทร์เป็นอย่างมาก

ภาพ / ข่าว : พัฒนภูมิ มีอัฐมั่น ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB