เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

แชร์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายปรีดา ภูศรี นายก อบต.วัดจันทร์ พร้อมด้วย นายนิรัดร์ คล้ายแก้ว รองนายก อบต.วัดจันทร์ นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายก อบต.วัดจันทร์ นายปวริศ นาทิพย์ เลขานุการนายก อบต.วัดจันทร์ นายอำนวย ตาวงค์ ปลัด อบต.วัดจันทร์ นางเมตตา จันทร์หอม ผอ.กองคลัง อบต.วัดจันทร์ นายชฎพรหม ภักดีณรงค์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วัดจันทร์ ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากการตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ในเขตพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ เมื่อวันที่ 15 และ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 8 หลังคาเรือน ประกอบด้วย พื้นที่หมู่ที่ 2 จำนวน 3 หลังคาเรือน , พื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 3 หลังคาเรือน , พื้นที่หมู่ที่ 9 จำนวน 1 หลังคาเรือน , พื้นที่หมู่ที่ 10 จำนวน 1 หลังคาเรือน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.10s. 0.50MB