เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

แชร์

ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ เข้าร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เพื่อเป็นการดำเนินการตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยให้เข้าระบบตาม url หรือ qr code ด้านล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/7esn4t


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.32s. 0.25MB