เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 แห่งดังนี้
1. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
2. อาคารเอนกประสงค์ (กองทุนหมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
3. ลานออกกำลังกาย ซอยพรรณเพียร หมู่ที่ 2 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
4. ลานกีฬา หมู่บ้านกฤษสิริ หมู่ที่ 4 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB