เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าสำรวจขอรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม หมู่4 ตำบลวัดจันทร์

แชร์

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเข้าสำรวจขอรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคม หมู่4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก .ซึ่งได้ทําการสํารวจได้นําหลักฐานพร้อมเอกสาร และสัมภาษณ์ประวัติของผู้ที่จะให้การช่วยเหลือ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB