เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟัง องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำกลุ่ม องค์กร ประชาชน ตำบลวัดจันทร์ เข้าร่วมรับฟัง องค์ความรู้เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อร่วมสานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอนุรักษ์ พืช สัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและคนไทยสืบไป
ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.09s. 1.00MB