เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมปัญหาผู้ใช้น้ำ ม.4 และ ม.2 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

แชร์

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 นายบรรจง  เอี่ยมสะอาด ประธานสภา อบต.วัดจันทร์พร้อมนายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และนายเจษฏากร  โทจำปา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.วัดจันทร์ ร่วมประชุมหารือปัญหาผู้ใช้น้ำ เกษตรกร ชาวบ้านหมู่ที่4 และหมู่ที่2 ทั้งนี้ได้มีความร่วมมือและการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาอย่างดีตลอดการประชุม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
1.31s. 0.75MB