เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ชาวอบต.วัดจันทร์พร้อมใจแห่เทียนพรรษา ณ วัดหลวงพ่อโต เนื่องในวันเข้าพรรษา

แชร์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดย นายปรีดา ภู่ศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อม นายสุทิน  เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์  นายอำนวย  ตาวงศ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และ ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล พร้อมใจแห่เทียนพรรษา ร่วมทอดผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน 4,160 บาท ทำบุญถวายวัดราชมณฑป(วัดหลวงพ่อโต) เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ซึ่งได้สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม ปฏิบัติตนตามวิถีชาวพุทธ และมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ผ่องใส


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
1.31s. 1.00MB