เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" 08/02/2562

แชร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นำโดยนายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ใน "โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลวัดจันทร์ ตลอดเส้นทางตั้งแต่ปากซอย แอททรี คอนโด พิษณุโลก จนถึงพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองฝา และโดยรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
ซึ่ง"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์เข้าสู่เดือนที่ 6 แล้ว และยังคงพัฒนาพื้นที่ในตำบลวัดจันทร์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกว่า “จังหวัดสะอาด” สืบเนื่องต่อไป
ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB