เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1

แชร์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จัดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ สมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ในระเบียบวาระเรื่องการพิจรณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 สมัยแรก พร้อมพิจารณามติเห็นชอบในที่ประชุม


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 1.25MB