เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 08/03/62

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นำโดยนายนายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันทำกิจกรรมในโครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) โดยทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า บริเวณ หมู่ที่ 7 บริเณถนนเลียบคลองชลประทาน ไปจนตลอดเส้นทาง
ซึ่ง"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์เข้าสู่เดือนที่ 7 แล้ว และยังคงพัฒนาพื้นที่ในตำบลวัดจันทร์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกว่า “จังหวัดสะอาด” สืบเนื่องต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB