เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2562

แชร์

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการในครั้งนี้
โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึ้น และประชาชนยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ จึงได้จัดการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เพื่อนำไปสู่การกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้แนวทางการจัดการขยะตามนโยบายของรัฐคือ 3Rs ประชารัฐมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ต่อไป โดยมีนางสาวกฤติกา กิตติวิโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCbZof4hTUtfEZ34luWOP7Jw…
FACEBOOK : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007160598176


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB