เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 23327 พ.ค. 62
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู3313 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 2513 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 25622710 พ.ค. 62
อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน278 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล317 พ.ค. 62
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด237 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ316 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล3229 เม.ย. 62
จัดเตรียมพื้นที่ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก3626 เม.ย. 62
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร3225 เม.ย. 62
รองนายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่เสียหายจากพายู3117 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ จัดงานประ้พณีวันสงกรานต์ 25623813 เม.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.25622311 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25623210 เม.ย. 62
บริการทำหมันและฉีดวัคซีน สนัขและแมว2910 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25622910 เม.ย. 62
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดราชมณฑป339 เม.ย. 62
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก"397 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันจักรี326 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 1.00MB