เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณด้านหลังร้านขนมจีนก้ามปู313 พ.ค. 62
ร่วมการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 413 พ.ค. 62
"เยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด" ประจำปี 2562310 พ.ค. 62
อบต.วัดจันทร์ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน38 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล107 พ.ค. 62
ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด87 พ.ค. 62
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ66 พ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล829 เม.ย. 62
จัดเตรียมพื้นที่ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก1526 เม.ย. 62
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร1525 เม.ย. 62
รองนายก อบต.ลงพื้นที่สำรวจบ้านประชาชนที่เสียหายจากพายู1317 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ จัดงานประ้พณีวันสงกรานต์ 25621813 เม.ย. 62
โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.25621011 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25621910 เม.ย. 62
บริการทำหมันและฉีดวัคซีน สนัขและแมว1910 เม.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 4/25621910 เม.ย. 62
ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ วัดราชมณฑป209 เม.ย. 62
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสักการะศาลหลักเมืองพิษณุโลก"247 เม.ย. 62
อบต.วัดจันทร์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันจักรี176 เม.ย. 62
โครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน”185 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.05s. 0.50MB