เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
อบต.วัดจันทร์ร่วมงานพิธี วันท้องถิ่นไทย118 มี.ค. 62
พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับชั้นอนุบาล 3114 มี.ค. 62
กองทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ต.วัดจันทร์513 มี.ค. 62
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล413 มี.ค. 62
โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2562412 มี.ค. 62
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562611 มี.ค. 62
เชิญร่วมรับฟังโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล711 มี.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 08/03/6278 มี.ค. 62
ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ88 มี.ค. 62
กีฬาสีหนูน้อย126 มี.ค. 62
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)74 มี.ค. 62
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่84 มี.ค. 62
โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 01/03/62101 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25621627 ก.พ. 62
กิจกรรมพัฒนารูปแบบยกระดับศูนย์ซ่อม [ FIX IT CENTER ]1326 ก.พ. 62
โครงการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ2521 ก.พ. 62
โครงการรอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง1420 ก.พ. 62
ประกาศที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก1620 ก.พ. 62
ลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต.วัดจันทร์3013 ก.พ. 62
ตรวจตลิ่งทรุด2312 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB