เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำลงแม่น้ำน่าน ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก1623 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของสำนักปลัด อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)1523 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ของกองสาธารณสุขฯ อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)1423 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)1323 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการของสำนักปลัด อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ม.ค.62)1423 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของกองคลัง อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ม.ค.62)2018 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการของกองช่าง อบต.วัดจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค.62)1817 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB