นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 78,372 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

  • เลขที่ 85 หมู่ที่ 8 ถนนประชาอุทิศ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ 055-335-001 โทรสาร 055-335-001 ต่อ 108
โทรศัพท์ 055-335-001
ประชาสัมพันธ์
ต่อ 101
สำนักปลัด
ต่อ 102
กองคลัง
ต่อ 103
กองช่าง
ต่อ 104
นายก
ต่อ 105
ผอ.กองการศึกษา
ต่อ 106
ปลัด อบต.
ต่อ 107
เบอร์แฟ็กซ์
ต่อ 108
กองการศึกษา
ต่อ 109
งานป้องกัน
ต่อ 110
กองสาธารณสุขฯ
ต่อ 111

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา