นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 6,548 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 5 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
14 ม.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 ม.ค. 64จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างเหมาบริการครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างเหมาบริการครูผู้ช่วยสอนวิชาพลศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างเหมาบริการผู้ดูแลทำความสะอาดอาคารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564 ตามโครงการจ้างเหมาบริการงานการทำความสะอาด จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา