นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 78,551 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ก.ค. 63015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แชร์  
1 มิ.ย. 6301 โครงสร้าง แชร์  
1 พ.ค. 6306 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แชร์  
1 พ.ค. 6305 ข้อมูลการติดต่อ แชร์  
1 พ.ค. 6304 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แชร์  
1 พ.ค. 6303 อำนาจหน้าที่ แชร์  
1 พ.ค. 6302 ข้อมูลผู้บริหาร แชร์  
29 เม.ย. 63042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
29 เม.ย. 63043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แชร์  
29 เม.ย. 63037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต แชร์  
29 เม.ย. 63036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แชร์  
29 เม.ย. 63013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
29 เม.ย. 63041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แชร์  
29 เม.ย. 63040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอง 6 เดือน แชร์  
29 เม.ย. 63034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แชร์  
29 เม.ย. 63033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม แชร์  
29 เม.ย. 63029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
29 เม.ย. 63020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณณประจำปี แชร์  
29 เม.ย. 63017 E-service แชร์  
29 เม.ย. 63016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา