นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 78,406 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มี.ค. 64ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น แชร์  
15 มี.ค. 64บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น แชร์  
15 มี.ค. 64เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ  แชร์  
15 มี.ค. 64ชนิดคำในภาษาไทย แชร์  
29 ม.ค. 64การหักลดหย่อนภาษีเงินได้ แชร์  
17 ม.ค. 64ระบบท่อน้ำ - สุขภัณฑ์ แชร์  
17 ม.ค. 64สิทธิคนพิการ แชร์  
17 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ไวรัสโคโรน่า  แชร์  
3 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน แชร์  
21 ก.ย. 63ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสังคม แชร์  
18 ส.ค. 63การจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM ) แชร์  
18 ส.ค. 63ความรู้คู่อบต. เรื่อง พิพิธภัณฑ์จ่าทวี แชร์  
17 ส.ค. 63ความรู้คู่อบต. เรื่องวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  แชร์  
17 ส.ค. 63ความรู้คู่อบต. เรื่อง โดเมน.ไทย แชร์  
18 มิ.ย. 63การลาพนักงานจ้าง อบต.วัดจันทร์ แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา