นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 78,407 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 63ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การบริหารงานสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2562 แชร์  
30 มิ.ย. 62คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ แชร์  
30 มิ.ย. 62คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ฯ แชร์  
27 มิ.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต แชร์  
12 ต.ค. 59ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา