นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 78,511 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายปรีดา ภู่ศรี

  นายกอบต.วัดจันทร์

 • นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายสุทิน เจริญสังข์

  รองนายกอบต.วัดจันทร์

 • นายปวริศ นาทิพย์

  เลขานุการนายกอบต.วัดจันทร์

เปลี่ยนภาษา