เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน. ตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกันยายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประชุม รับนโยบาย ผู้ว่าราชจังหวัดพิษณุโลกอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การตรวจสอบความพร้อมหัวจ่ายน้ำภัยแล้ง/หัวจ่ายน้ำดับเพลิง /ตรวจความพร้อมถังเคมรดับเพลิง/อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ ประจำเดือนตุลาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การปะชุมว่า" ด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" กลุ่ม MOU ประจำเดือนตุลาคม 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันออกตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง/หัวจ่ายน้ำภัยแล้ง ความพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ถังเคมีดับเพลิง ตามจุดติดตั้ง ประจำเดือนกันยายน 2563อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
งานป้องกัฯ ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า เพื่อย้านเข้าทำการสำนักงานป้องกันฯแห่งใหม่อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกันฯ เข้าร่วมประชุม"ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ประจำเดือน กันยายน 2563 ณ ทต.หัวรอ อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเอง การปฏิบัติตน เมื่อมีภัยต่างเช่นการช่วยเหลือตนเองจากการจมน้ำ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้แก่ครู นักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อบต.ปากโทกอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
งานป้องกัฯ ออกทำการติตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเป็นบรรเทาสาธารณภัย(อุทกภัย)แก่พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
การบริการการแพทย์ฉุกเฉินอบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.50MB