เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสองคอน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองควายเถื่อน (ตอน 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแกอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562อบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีอบต.ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศ การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๓)อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563อบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
กิจกรรมปันรอยยิ้ม ปันความสุข เพื่อสังคมอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการพัฒนาองค์กร หลักสูตร องค์กรแห่งความสุขอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
บริษัท ไทยมาร์ท อิเลคโทรนิคส์ มอลล์ (เซ็นเตอร์) (สาขาโคกช้าง) มอบเครื่องทำน้ำเย็น (SHARP sb-c10) อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
โครงการ กําจัดขยะระดับครัวเรือนสู่ บ้านน่าอยู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562อบต.ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
องค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกาศ เข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดอบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อบต.วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
ลำดับที่ 1-20 | 1/10 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB