นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 78,548 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64ตาราง รณรงค์พ่นยุุง เดือน เมษายน 2564 แชร์  
5 เม.ย. 64กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ โครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ เดินรณรงค์การคัดแยกขยะ (ครั้งที่ 2) แชร์  
2 เม.ย. 64ประชุมเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
31 มี.ค. 64ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 1/2564 แชร์  
31 มี.ค. 64พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 แชร์  
25 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การชำระภาษีให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายภาษีของ อบต.วัดจันทร์ แชร์  
25 มี.ค. 64งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี่ 2564  แชร์  
24 มี.ค. 64ประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการ “พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผักรักษ์โลก “ แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการ จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ แชร์  
23 มี.ค. 64โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร แชร์  
22 มี.ค. 64โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ แชร์  
22 มี.ค. 64เวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน เรื่อง การขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหนองฝาและการติดตั้งเครื่องปั๊มเพิ่มแรงดันน้ำระบบประปา แชร์  
17 มี.ค. 64ประชุมคณะกรรมการตำบลวัดจันทร์ แชร์  
17 มี.ค. 64มอบพวงหรีดแสดงความเสียใจ แชร์  
17 มี.ค. 64 มอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้สูอายุ (วีลแชร์) แชร์  
15 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ ประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ ร่วมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์และติดตั้งแรงดันประปา ทุ่งหนองฝา หมู่ที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่อาคารประปาทุ่งหนองฝา แชร์  
5 มี.ค. 64พ่อเมืองพิษณุโลก มอบหมายหน่วยงานราชการลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากแรงลมพัดกันโชคแรงหลังเกิดฝนตกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมหารือพัฒนา “ถนนสะอาด” แชร์  
4 มี.ค. 64โครงการ Smart Farmer เกษตรกรยุดดิจิทัล แนวคิดใหม่ สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรไทย ภายใต้โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลวัดจันทร์ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/16 | แสดง 20 จาก 310 รายการ
เปลี่ยนภาษา