นายปรีดา ภู่ศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
055-335-001

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 14,426 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ม.ค. 64การอบรมโครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ แชร์  
22 ม.ค. 64กิจกรรมการทำความสะอาดและพัฒนาถนนสาธารณะในเขตหมู่บ้านภายในตำบล ( 5ส.สู่ชุมชน ) แชร์  
22 ม.ค. 64กองคลัง อบต.วัดจันทร์ให้ความรู้เรื่องภาษี แก่บุคลากร อบต.วัดจันทร์ แชร์  
21 ม.ค. 64ออกตรวจแนะนำมาตรการโควิด -19 สถานบริการ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  แชร์  
20 ม.ค. 64หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือ ด.ชกิตติภูมิ แก้วแพง แชร์  
20 ม.ค. 64ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง แชร์  
19 ม.ค. 64ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชาคม แสดงความคิดเห็น การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หนองฝา หมู่ 4 ตำบลวัดจันทร์ แชร์  
18 ม.ค. 6418 มกราคม วันกองทัพไทย แชร์  
18 ม.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์บริเวณถนนวังจันทร์ แชร์  
18 ม.ค. 64อบต.วัดจันทร์ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ออกตรวจแนะนำมาตรการโควิด -19 สถานบริการ ที่พัก โรงแรม ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
7 ม.ค. 64อบต.วัดจันทร์ ตรวจ ร้านอาหาร ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
6 ม.ค. 64อบต.วัดจันทร์ ตรวจ ตลาดนัด ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
5 ม.ค. 64อบต.วัดจันทร์ ตรวจ โรงแรม ในตำบลวัดจันทร์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แชร์  
4 ม.ค. 64ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ แชร์  
29 ธ.ค. 63ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖3 แชร์  
29 ธ.ค. 63โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง “เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564” แชร์  
25 ธ.ค. 63กิจกรรมคริสต์มาสเดย์ แชร์  
25 ธ.ค. 63องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์บริเวณถนนวังจันทร์ แชร์  
24 ธ.ค. 63วันคริสต์มาส แชร์  
24 ธ.ค. 63โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดกิจกรรมณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก ปีงบประมาณ2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/14 | แสดง 20 จาก 268 รายการ
เปลี่ยนภาษา