เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง) 25/01/62

แชร์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ นำโดยนายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ใน "โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ ตลอดเส้นทางวัดหลวงพ่อโต และโดยรอบบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ พร้อมกันนี้นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยด้วยตนเอง
ซึ่ง"โครงการสนับสนุนกิจกรรม 5 ส.(ต่อเนื่อง)" นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์เข้าสู่เดือนที่ 5 แล้ว และยังคงพัฒนาพื้นที่ในตำบลวัดจันทร์ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วม ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่งภูมิภาค ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกว่า “จังหวัดสะอาด” สืบเนื่องต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB