เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง

แชร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้งโดยนายสุทิน  เจริญสังข์ รองนายก อบต.วัดจันทร์พร้อมน.ส.รุ้งลาวัลย์  แสงรัตน์  ผอ.กองสาธารณสุขฯ อบต.วัดจันทร์ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อส่วนรวม โดยขอความร่วมมือกับร้านค้า  ร้านอาหาร  บ้านเช่า  หอพัก และสถานประกอบกิจการโรงแรม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้มอบถังขยะเปียกกับร้านค้าที่ต้องการการจัดการขยะและเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านดำเนินการ การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB