เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์
วันพฤหัสบดีที่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำนวย ตาวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมมอบแผน นโยบายการดำเนินงานให้ ผู้บริหารทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมกันร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เริ่มที่การทำความสะอาดสำนักงานและพัฒนาภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๔ ซอยแอททรีคอนโด ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทางที่กีดขวางทางจราจร เพื่อเป็นการสร้างให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB