เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหนองรีประจำปี๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและก่อนกลับได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝากตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB