เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน

แชร์

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดบริเวณโรงเรียน ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตอาสาพัฒนา ให้นักเรียนได้ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ กิจกรรมนี้ได้จัดภายในโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB