เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมมอบนโยบายพร้อมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตำบลวัดจันทร์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์

แชร์

วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ประชุมมอบนโยบายให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นอย่างซื่อสัตย์สุจริต ครั้งนี้สำนักงานปลัดมอบอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดเพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และภายนอก เริ่มพัฒนาภูมิทัศน์ ตัดหญ้าข้างทางที่กีดขวางทางจราจรในเขตหมู่ 7 ต. วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก(ทางเข้าวัดราชมณฑป-หลวงพ่อโต พิษณุโลก) เพื่อเป็นการสร้างให้สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ร่วมมือ ร่วมใจ ให้เกิดประโยชน์ต่อตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB