เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้นายบุญทิ้ง มีพยุง

แชร์

วันที่ 27 กันยายน 2562 มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรม นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง มอบให้นายบุญทิ้ง  มีพยุง อยู่บ้านเลขที่ 33/5 หมู่ที่ 10 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีความยากไร้ มีฐานะยากจน โดยมีนายนิรันดร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลวัดจันทร์ให้การประสานงานในเบื้องต้น มูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรมได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB