เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อบต.วัดจันทร์ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

แชร์

อบต.วัดจันทร์ยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุทิน  เจริญสังข์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวต้อนรับ คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก   ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้จัดการเรียนการสอน วิชา“ภูมิสังคมในระบบเกษตรภาคเหนือตอนล่าง” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1จำนวน 80 คน  เข้ามาสำรวจและเก็บข้อมูลในเขตตำบลวัดจันทร์ ทั้ง 5 หมู่บ้าน  ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสตร์ ผสมผสาน นําไปสู่วิธีการดําเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการจัดการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB