เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

แชร์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายนิรันคร์  คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์พร้อมนายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และนางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์กำหนดจุดรวบรวมขยะประเภทต่างๆ ในเขตหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบัวสีเงิน หมู่ที่ 2 หมู่บ้านหรรษานันท์9 หมู่ที่7 หมู่บ้านพนาศิริ หมู่ที่ 10 นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB