เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เยี่ยมผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์

แชร์

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนิรันดร์ คล้ายแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เยี่ยมผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่2,4,7,8,9,10  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนเป็นแบบขั้นบันได โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน การปรับเปลี่ยนอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ปรับฐานข้อมูลช่วงอายุให้เป็นไปตามอายุจริงของผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อจำกัดในการตรวจสอบอายุและจำนวนเงินที่จะได้รับ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB