เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แชร์

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนายวุฒิพล  ช้างเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวรายงาน โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง แหล่งเรียนรู้จริง องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดความรักในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB