เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาองค์กร หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข

แชร์

วันอังคารรที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กร หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข โดยมี นางสุรีรักษ์ ธนูศร  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน ครั้งนี้มี นางนวลน้อย เพ็ชรบัว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการและมีสัมพันธ์อันดี


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB