เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562

แชร์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยมีนางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่ารายงานความเป็นมาของโครงการครั้งนี้
โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนตำบลวัดจันทร์ พร้อมทั้งให้แกนนำสุขภาพมีความรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธ์ พร้อมป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกจากยุงลาย โดยมี อสม.ตำบลวัดจันทร์เข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB