เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย)

แชร์

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่(ระดับปฐมวัย) นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 150 คนได้ออกไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความความต้องการของผู้เรียน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB