เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ติดตามโครงการ เรื่องการคัดแยกขยะ

แชร์

วันที่ 9 มกราคม 2563 น.ส. รุ้งลาวัลย์  แสงรัตน์  ผู้อำนวยการกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามโครงการ เรื่องการคัด แยกขยะ ตามหลัก ๓ Rs เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการคัดแยกขยะของตนเอง ครั้งนี้ได้ติดตามโครงการ หมู่ที่8 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB