เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์

แชร์

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์

วันที่ ๑๐ มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ ครั้งที่ 1 /2563 คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลวัดจันทร์ได้จัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ชี้แจ้งรายรับ รายจ่ายประจำเดือน และเสนอโครงการต่างๆที่จะมีขึ้นให้คณะกรรมการทราบเพื่อให้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB