เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”

แชร์

โครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563 กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”

วันที่ 13 มกราคม 2563 นายสุทิน เจริญสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุชมรมบ้านดอนสุขภาพดี ปี 2563  กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์”      โดยนางระดี  วัฒนโชค ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านดอน ตำบลวัดจันทร์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการฯได้มีวัตถุประสงค์พัฒนาชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนและสร้างเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ ที่เหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนและเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ได้จัดกิจกรรมที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.75MB