เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”

แชร์

โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการทำการเกษตรโดยลดใช้สารเคมี กิจกรรม “เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดี สินค้าเป็นมาตรฐาน”

โดย นางสุรีรักษ์  ธนูศร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงาน  เพื่อส่งเสริมเกษตรอินทร์พัฒนาและยกระดับมาตรฐานในภาคการเกษตร มีเกษตรกรตำบลวัดจันทร์สนใจ จำนวน 30 คน พร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์ได้ตรวจหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB