เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร

แชร์

วันที่ 17 มกราคม 2563  นายเชาวฤทธิ์  ฉายะกูล อดีตรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้สร้างผลการทำงานที่ดีที่สุดในหน้าที่ของตนเอง โดยเกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการกำหนดขีดความสามารถ ที่จะทำให้มีผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และทำให้บรรุลวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรได้ จัดที่ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB