เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แชร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

               วันที่ 22 มกราคม 2563 นายนิรันดร์  คล้ายแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย นางสุรีรักษ์  ธนูศร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ กล่าวรายงาน ครั้งนี้ กราบนมัสการ พระอาจารย์โอชา ติกฺขวีโร(พระอาจารย์โอฮิชิ) วัดยาง จ.พิษณุโลก มาบรรยายธรรม ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ตำบลวัดจันทร์ และช่วงบ่ายทดลองการประเมินสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง จัดที่ ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์   


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB