เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

แชร์

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB