เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563

แชร์

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีดา  ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 2563 มีนางสาวรุ้งลาวัลย์ แสงรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมแพร่ขยายพันธุ์ของยุ่งลาย และให้แกนนำสุขภาพมีความรู้เรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก มีผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสาธารณสุข แกนนำสุขภาพและประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดจันทร์


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB