เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์และร่วมกับ รพสต.วัดจันทร์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเอง

แชร์

วันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์และร่วมกับ รพ.สต.วัดจันทร์จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเองและแก้ไขปัญหาสุขภาพตนเองตามโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ อบต.วัดจันทร์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่2,4,7,8,9,10 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน ผู้ที่มีอายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน และผู้ที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ได้ปรับฐานข้อมูลช่วงอายุให้เป็นไปตามอายุจริงของผู้สูงอายุ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB