เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตรวจกำกับดูแลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

แชร์

ตรวจกำกับดูแลมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 11 มีนาคม 2563 คณะทำงานการควบคุมการเผาและมลพิษจากแหล่งกำเนิดจังหวัดพิษณุโลกตรวจโรงงานในเขตตำบลวันจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เน้นตรวจมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(P.M.2.5)และมลพิษด้านอื่นๆ สำหรับโรงงานเขตตำบลวัดจันทร์มีจำนวน 2 แห่งได้แก่บริษัทโรงสีเจริญพาณิชย์จำกัด(สีข้าวและสีข้าวนึ่ง)และโรงงานเรืองสิน(ทำเส้นหมี่อบแห้ง)


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB